Uw review toevoegen

Algemene voorwaarden

 1.   Doel van de gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door keukenreviews.be. Door je gebruik van de website en de daarbij horende diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

 2.   Intellectuele eigendom

Informatie en inhoud die u op de website plaatst.

U bent eigenaar van alle inhoud en informatie die u op keukenreviews.be post. Keukenreviews.be wenst intellectuele eigendom op zijn website te beschermen. Hierdoor zijn volgende regels van toepassing:

 • Voor de inhoud die u toevoegt en wordt gedekt door intellectuele eigendom geeft u ons gratis, en wereldwijd non-exclusief recht om deze content te gebruiken binnen de content van onze site. Dit recht verdwijnt wanneer u de content van onze site verwijderd. Wanneer u uw account wist, blijft er mogelijk data achter in onze backups voor een bepaalde tijd. Deze backups zijn niet beschikbaar voor anderen.
 • Wanneer je content op onze website plaatst zal je de exclusieve verantwoordelijkheid dragen om de nodige rechten te bekomen voor de geposte content. (Copyright) Of zal je enkel materiaal gebruiken dat onder open copyright valt (Createive Common License).
 • Voor alle content die u toevoegt dient u onze algemene regels in rekening te nemen.
 

Hoe een rapport indienen

Indien u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden op uw rechten door materiaal op deze webstie, dan kan je dit rapporteren via het contactformulier. Zorg ervoor dat volgende info wordt bijgevoegd: 

 • Naam en voornaam.
 • Duiding op het materiaal dat de inbreuk maakt. De beste manier om dit te doen is door de URL door te geven.
 • Een verduidelijking waarom de vermelde content inbreuk maakt op copyright of andere wettelijke rechten.

We zullen de klacht onderzoeken en indien nodig de content verwijderen.

 

3.   Verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u toevoegt en deelt met anderen.

Jezelf, of indien minderjarig, je ouders of legale voogd, zijn verantwoordelijk voor alle acties die u onderneemt op de website. De bestanden die je upload mogen geen virussen bevatten of andere technische tekortkomingen , en mogen de werking van computers en servers niet verstoren.  

 

4. Gedragscode

Keukenreviews.be is ontwikkeld om particulieren de mogelijkheid te bieden om publiekelijk de service en ervaringen van keukenbouwers te beoordelen. Echter ziet keukenreviews.be erop toe dat het taalgebruik correct is en de recensies al dan niet juistheden bevatten. keukenreviews.be is echter op geen enkele manier aansprakelijk voor enig nadeel, in welke mate dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Aandacht: wees respectvol en respecteer de rechten van anderen in het gebruik van ons forum.

Reacties

Onwettige reacties zijn niet toegestaan.
Waaronder voornamelijk: 

  • Reacties in strijd met regels van goed gedrag, zoals provocatie, intimidatie, aanzetten tot racisme, etc.
  • Schadende of aanvallende opmerkingen dat de eer of reputatie van een persoon of bedrijf kunnen schaden..
  • Plaatsen van een herkenbare weergave van iemand anders zonder toestemming. 
  • Spamming of stalken van andere gebruikers.
  • Inbraak op intellectuele copyright rechten.
  • Etc…

 

Mensenrechten

 • U zal de rechten van anderen respecteren, zowel als de wet en onze gebruiksvoorwaarden. 
 • Je mag onze copyright rechten of trademarks niet gebruiken zonder onze geschreven toelating. 
 • We kunnen uw content verwijderen indien we vinden dat deze in strijd is met onze voorwaarden. 
 • Je mag de persoonlijke informatie van anderen niet posten. Dit omvat credit card gegevens, adresgegevens, identiteitskaart nummers, etc zonder toelating.
 • Door onze diensten te gebruiken om informatie beschikbaar te maken waarvan u geen eigenaar bent is een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. 

Keukenreviews.be zal, zonder waarschuwing, onwettige berichten of informatie wissen dat in strijd is met onze algemene voorwaarden of de Belgische wetging. Een gebruiker die deze rechten niet respecteerd wordt toegang tot de diensten van keukenreviews.be ontzegt. Problemen kunnen worden gerapporteerd via het contactformulier.

Informatie en diensten aangeboden op deze website  

Informatie via banners, buttons, skyscrapers, html pagina's, foto's video's, blog posts en andere media dat wordt aangeleverd door een derde partij valt niet onder de verantwoordelijkheid van keukenreviews.be. Keukenreviews.be geeft geen garanties tot de correctheid, volledigheid, gebruikbaarheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze site. En kan niet verantwoordelijjk worden gesteld voor de gevolgen van acties of beslissingen op basis van de gegeven informatie.

Storingen, onderbrekingen of het falen van de elektronische diensten van onze website zullen in geen enkele omstandigheid worden vergoed. Keukenreviews.be kan niet verantwoordelijk woorden gesteld voor virussen, mochten deze voordoen ondanks de nodige voorzorgen die keukenreviews.be maakt. Keukenreviews.be behoudt het recht om de informatie op de website op eender welke wijze en op eender welk moment aan te passen. Keukenreviews.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door een technische fout, fout van zijn persooneel of onderaanemers, of onwettige toegang.

Keukenreviews.be heeft de nodige voorzorgen genomen om illegale informatie te kunnen verwijderen in geval van een klacht. Een klacht kan worden doorgegeven via het contactformulier enkel volledig gedocumenteerde meldingen zullen worden onderzocht.

Links

Het forum bevat links naar andere websites van derde partijen omdat deze informatie bevat van interesse. Een link naar een externe website wil in geen geval zeggen dat keukenreviews.be connecties heeft met, of beheerder is van deze websites. De inhoud van derde partij website valt niet onder de controle van keukenreviews.be. Daarom kan keukenreviews.be ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen aan deze website. Mochten externe links schade toebrengen, dan kan hiervan een rapport worden ingediend via het contactformulier zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Aandacht: Het is mogelijk dat we commissies ontvangen van geadverteerde producten, links of andere teksten op de website. 

Inhoud verwijderen

Indien u denkt dat uw rechten worden geschonden door inhoud op deze website, dan kan u hiervan een rapport indienen via het contactformulier. We zullen de klacht bekijken en indien nodig het betreffende materiaal verwijderen. Enkel duidelijk gedocumenteerde klachten zullen worden onderzocht. Keukenreviews.be heeft heet recht inhoud te verwijderen dat in strijd is met de algemene gebruiksvoorwaarden, de rechten van anderen en de Belgische wetgeving.  

 

5.   Betwistingen

De belgische wet is van toepassing bij betwistingen over de validiteit, toepassing en opvolging van deze algemene voorwaarden. Enkel de Belgische wetgeving is hiertoe competent. 

 

6.   Wijzigingen tot de algemene voorwaarden.

Dit document kan worden gewijzigd in de toekomst. Een toevoeging aan de gebruiksovereenkomst zal op de website worden plaatst en zal na 30 dagen van kracht worden. Keukenreviews.be kan niet garanderen dat elke wijziging publiek wordt geadverteerd en raad daarom aan ons beleid op regelmatige intervals te bekijken.